Nạo vét hố ga cần thơ

Nạo vét hố ga, Hố ga thường được xây lắp giữa đường cống thoát nước thải trong gia đình và các đường cống thoát nước bên ngoài đường. Theo thời gian, hố ga bị lấp đầy bởi các hệ thống, đường ống nước thải của gia đình, khu vực lân cận, việc nạo vét hố […]